Veranstaltungen

Aktuelle Veranstaltungen

28.09.2023 | Oldenburg

Colloquium voor promovendi en habilitandi te Oldenburg (28-29 september 2023)

Op 28 en 29 september 2023 is het zover: dan vindt het tweejaarlijkse Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium (DoHa) van de Duitstalige neerlandistiek weer plaats, ditmaal georganiseerd door de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid hun onderzoek te presenteren en daarover met collega's in gesprek te gaan. Niet alleen promovendi en habilitandi uit de Duitstalige landen zijn welkom; dit jaar is er ook plaats voor maximaal vijf deelnemers uit het Nederlandse taalgebied of de ‘extramurale’ neerlandistiek in andere landen dan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarbij denkt de Oldenburgse organisatie aan promovendi of habilitandi met onderzoek dat qua onderwerp of methode aansluit bij de neerlandistiek in de Duitstalige landen.

Het Doha wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Nederlandse Taalunie.

Aanmelding is hier mogelijk.

Zur Veranstaltung →

Vergangene Veranstaltungen

22.09.2022 | Wenen

In dialoog! bijeenkomst voor universitaire docenten NVT uit Europa (Wenen, 22-24 september 2022)

Na de geslaagde lectorenbijeenkomst te Germersheim in 2019 plant het bestuur van het Niederlandistenverband een tweede 'lectorenbijeenkomst'. Deze is met name bedoeld voor alle universitaire docenten taalvaardigheid (zowel lectoren als Lehrbeauftragte) en voor vakdidactici. Om de impact en de synergetische meerwaarde te vergroten, zijn docenten uit heel Europa uitgenodigd. Gepland wordt een fysieke bijeenkomst van 40-50 deelnemers waaraan tevens op afstand kan worden deelgenomen. In geval van een onverhoopte lockdown zal het formaat niet hybride, maar geheel en al digitaal zijn. Ook inhoudelijk zal de aandacht o.m. uitgaan naar ervaringen met online-leren.

Het programma bestaat uit drie componenten:

1) als keynotes een openings- en een slotlezing

2) een thematisch centrale lijn zal worden gevormd door lezingen en workshops waarin resultaten van recent hoogwaardig vakdidactisch onderzoek op praktijkgerichte wijze worden doorgegeven aan het veld. Hiervoor zijn gericht sprekers/workshopleiders uitgenodigd.

3) in het programma is daarnaast veel ruimte gecreëerd voor eigen bijdrages van deelnemers. Aan alle collega’s is door middel van een Call for Papers de mogelijkheid geboden zelf een voorstel voor een bijdrage in te dienen, volgens het motto: Uit de praktijk – voor de praktijk! Het kan gaan om een geslaagde leseenheid, een voorbeeldig project of een inspirerend voorbeeld van best practice, gepresenteerd in de vorm van een presentatie, een lezing met discussie dan wel een workshop. Een accent kan hierbij worden gelegd op nieuwe en vernieuwende inzichten voor onderwijs in een hybride en/of digitale leeromgeving. De selectie van de voorstellen is geschied door het bestuur van het Niederlandistenverband in samenwerking met de collega’s van de Nederlandistik van de Universität Wien, die ook de organisatie ter plekke in handen hebben. Via de docentenplatforms zijn de collega's benaderd en uitgenodigd. Daarbij is ook de Call for Papers bekend gemaakt.

De pdf's van de handouts en presentaties zijn hier te vinden.

De bijeenkomst is financieel mede mogelijk gemaakt door de Taalunie.

 

 

Zur Veranstaltung →

24.08.2022 | Nijmegen

Ledenvergadering van het Niederlandistenverband tijdens het IVN-colloquium 2022 te Nijmegen

Tijdens het komende IVN-colloquium (22-26 augustus) zal het Niederlandistenverband een ledenvergadering houden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus 2022, begin 17:20 uur, in de Radboud Universiteit Nijmegen, Collegezalencomplex (CC), zaal 4, Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen. (Zie voor de bereikbaar- en toegankelijkheid van de vergaderlocatie https://www.ru.nl/uvb/campus/plattegronden-bereikbaarheid/.)

Voorafgaand aan de vergadering zullen Marieke Roels (Flanders Literature) en Lucette Châtelain (Nederlands Letterenfonds) de plannen rond het gastlandschap van Nederland en Vlaanderen op de Leipziger Buchmesse presenteren (ca. 17-17:20 uur).

Agendavoorstel:

1) Opening

2) Vaststelling agenda

3) Notulen algemene ledenvergadering van 4 oktober 2018 in Wenen

4) Verslag bestuur over de periode 2018-2021

5) Financieel verslag 2018-2021

   5a) Verslag penningmeester

   5b) Verslag kascommissie

6) Voordracht vertegenwoordiger Duitstalige regio ter verkiezing door de leden van de IVN in het IVN-bestuur

7) Planning bijeenkomsten op middellange termijn

8) Verkiezingen

   8a) Bestuursverkiezingen

   8b) Verkiezing kascommissie

9) Rondvraag/w.v.t.t.k.

10) Sluiting

 

Zur Veranstaltung →

20.05.2022 | Berlijn

Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester Laurette Artois

Op 20 mei heeft Laurette Artois uit handen van de Ambassadeur van het Koninkrijk België de versierselen van Officier van de Kroonorde in ontvangst mogen nemen. De onderscheiding wordt toegekend vanwege Laurettes "langjähriges Engagement für die Förderung der niederländischen Sprache und der flämischen Kultur in Deutschland". Gefeliciteerd, Laurette!

De onderscheiding wordt toegekend vanwege Laurettes "langjähriges Engagement für die Förderung der niederländischen Sprache und der flämischen Kultur in Deutschland".

Van 1984 tot 2022 vervulde Laurette in Frankfurt in haar eentje een docentschap in de Neerlandistiek, en dat niet alleen met veel idealisme en toewijding en idealisme, maar ook met klinkend succes. Bij alle Magisterstudierichtingen van destijds kon Nederlands dienst doen als zogenaamde derde vreemde taal, en bij Germanistiek zelfs ter vervanging van het zogenaamde Kleine Latinum. Ook de studenten Südostasien-Wissenschaften werden vanaf 1995 verplicht 2 semesters Nederlands te leren. Na invoering van de bamastructuur in 2008-2009 werd het Nederlands voor de Frankfurter studenten Germanistik een vast keuzevak binnen de opleiding. Met het oog op die doelgroep verzorgde Laurette in het Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik niet alleen taalcursussen op verschillende niveaus en met gevordere lectuur- en conversatatiecolleges, maar ook twee werkcolleges waarin een vakinhoudelijke verdieping werd aangeboden, veelal op het gebied van literatuur en vertalen. Een breed en vakkundig eenvrouwsdocentschap waarbij niet alleen de taal werd onderwezen, maar de Neerlandistiek een keuzevak vormde met een wetenschappelijke invulling.

Door haar persoonlijke manier van lesgeven wist Laurette elk semester opnieuw tientallen studenten voor het Nederlands enthousiast te maken. “Ik prijs me gelukkig Duitse studenten te kunnen inwijden in de Nederlandse literatuur” sprak ze in 2003 in een interview met het Mededelingenblad voor de Leuvense Germanisten.

Naast het verzorgen van universitair onderwijs Nederlandse taal, cultuur en literatuur aan een brede kring van belangstellende studenten ligt een bijzondere verdienste van de gedecoreerde in het verspreiden van Nederlandstalige cultuur en literatuur onder een breed publiek van belangstellenden, ook buiten de universiteit. ‘In de ban van de Nederlandse literatuur’: zo kopte het Leuvense germanistenblad in 2014 terecht een geschreven portret. Dat extracurriculaire enthousiasme voor de Vlaamse en Nederlandse letteren ontlaadde zich vanaf 2009 in een reeks van cultuele manifestaties met de titel Niederländische Sprache und Kultur. Met steun van de Taalunie en de Letterenfondsen vonden er elk jaar in Frankfurt lezingen en optredens van Nederlandstalige auteurs en andere cultuurdragers plaats. Laurette zette deze lezingen op touw, presenteerde ze met evenveel belezenheid als charme, interviewde de schrijvers, en hield begeleidende vertaalworkshops. Dat alles tot in de puntjes georganiseerd, bv. in reeksen rond herdenkingsjaren als het geboortejaar van de onsterfelijke Multatuli, met zorg en aandacht ook voor de vormgeving van folders en affiches en de bijbehorende publiciteit. Een passende finale klaroenstoot was het afgelopen Wintersemester de afsluitende Goethe-Ringvorlesung über niederländische Literatur und deutsch-niederländische Literaturbeziehungen, met van oktober tot februari een heel semester lang wekelijks in totaal veertien boeiende hoorcolleges, ook online te beluisteren en te bekijken. Dat is niet onopgemerkt gebleven. In 2019 mocht zij al vanwege haar “besonderen Verdienste um das Kulturleben in Hesse“ van de deelstaat Hessen de Ehrenurkunde für Kunst und Kultur ontvangen, ” Ook de Frankfurter Allgemeine  prees onlangs als verrijking van het culturele leven van Frankfurt de tientallen “öffentlichen Lesungen, mit denen die 65 Jahre alte Flämin literaturinteressierte Bürger entzückte.”

 

Het derde gebied van verdienste  is dat van bestuur en organisatie van de neerlandistiek in de Duitstalige landen, met name als bestuurslid en penningmeester van het Niederlandistenverband. Zelf sinds 2010 voorzitter van dit universitair docentenplatform van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland  waardeer ik haar organisatorische bekwaamheid en zorgvuldigheid evenzeer als haar weldadig-relativerende gevoel voor humor. Een fijne collega, een ware steun en toeverlaat, die als schatbewaarder een centrale rol speelt, maar niet alleen dat: in 2016 was zij als eerste lector ooit de gastvrouw van een docentenbijeenkomst, ter gelegenheid van de Frankfurter Buchmesse met Nederland en Vlaanderen als gastland, en deze bijzondere docentenbijeenkomst was met eigen openbare optredens van hoogleraren Nederlandse Letterkunde op de Buchmesse een indrukwekkend hoogtepunt , waarvan we alleen maar mogen hopen dat we dat in 2024 in Leipzig kunnen gaan evenaren.

De diepere betekenis van haar voornaam kwam op deze feestelijke dag tot ware vervulling. Beste Laurette, van harte gelukgewenst met je benoeming tot Officier van de Kroonorde!

Foto's gemaakt door Ruben Semmerling.

 

Zur Veranstaltung →

17.03.2022 | wereldwijd vanuit Keulen

A Germanic Sandwich 2022

Op 17-18 maart 2022 vindt de 8ste editie van ‘A Germanic Sandwich’ plaats, georganiseerd door het Institut für Niederlandistik van de Universiteit Keulen.

Op het programma: een brede waaier aan contrastieve studies over linguistische verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands, het Duits, het Engels, het Afrikaans of het Fries, alsook presentaties over contrastief onderzoek vanuit taalverwervingsperspectief.

Het congres vindt online plaats per Zoom. Wie wil deelnemen, dient zich vooraf te registreren.

Alle informatie op: https://niederlandistik.uni-koeln.de/a-germanic-sandwich-2022

 

Zur Veranstaltung →

30.08.2021 | wereldwijd vanuit Germersheim

Intensieve zomercursus Nederlands voor deelnemers met voorkennis op A1-/A2-niveau 30 augustus t/m 03 september 2021

Die Abteilung Niederländisch der Johannes Gutenberg-Universität in Germersheim, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften bietet in Kooperation mit der Taalunie dieses Jahr zum ersten Mal einen Online Intensiv-Sommerkurs Niederländisch für Interessierte mit Niederländischkenntnissen auf A1/A2-Niveau an.

Wann?

Der Online Intensiv-Sommerkurs Niederländisch findet vom 30. August bis 3 September 2021, sechs Unterrichtsstunden pro Tag statt. Wir fangen jeden Tag um 9 Uhr an und enden um 14 Uhr. Am Donnerstag wird der Kurs schon um 12:30 Uhr beendet, aber dafür treffen wir uns dann noch mal von 17 bis 18 Uhr abends.

Wer?

Es können 18 Personen am Kurs teilnehmen. Du solltest bereits ein wenig Niederländisch auf Niveau A1-A2 können und an einer Hochschule oder Universität im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich oder Schweiz) studieren.

Was?

Wir begeben uns auf eine kleine virtuelle Busreise durch die Niederlande und Flandern. Jeder Tag ist einem anderen Thema gewidmet. Dieses Thema wird mit einem Kurzfilm vorgestellt. Anschließend wird vorhandenes Wissen wiederholt und vertieft und neue Grammatik, Idiomatik oder neuer Wortschatz dazu gelernt. Du bekommst jeden Tag Hausaufgaben, so dass du dich während der ganzen Woche intensiv mit der niederländischen Sprache beschäftigst und quasi ganz darin „eingetaucht“ bleibst. Am Ende des Kurses wirst du besser Niederländisch sprechen und verstehen können. Du hast vorhandene Kenntnisse gefestigt und viele neue Wörter dazu gelernt. Du kannst längere Sätze bilden und hast außerdem viel über die Kultur Flanderns und der Niederlande gelernt.

Kosten?

Der Kurs wird finanziell durch die Taalunie unterstützt und ist für dich kostenlos.

Anmeldung

Bitte melde dich bis 30 Juli 2021 mit dem Formular bei Rianne Fuchs-Franke - info@fuchs-franke.de an.

Wenn du noch Fragen hast, schicke eine E-Mail an die Anmeldeadresse info@fuchs-franke.de. Tot ziens op de intensieve zomercursus!

Deine Dozentinnen

Isabelle Brandstetter – Daniela Meijer - Rianne Fuchs-Franke

Zur Veranstaltung →