In dialoog! bijeenkomst voor universitaire docenten NVT uit Europa (Wenen, 22-24 september 2022)

22.09.2022 | - 24.09.22, Wien

Na de geslaagde lectorenbijeenkomst te Germersheim in 2019 plant het bestuur van het Niederlandistenverband een tweede 'lectorenbijeenkomst'. Deze is met name bedoeld voor alle universitaire docenten taalvaardigheid (zowel lectoren als Lehrbeauftragte) en voor vakdidactici. Om de impact en de synergetische meerwaarde te vergroten, zijn docenten uit heel Europa uitgenodigd. Gepland wordt een fysieke bijeenkomst van 40-50 deelnemers waaraan tevens op afstand kan worden deelgenomen. In geval van een onverhoopte lockdown zal het formaat niet hybride, maar geheel en al digitaal zijn. Ook inhoudelijk zal de aandacht o.m. uitgaan naar ervaringen met online-leren.

Het programma bestaat uit drie componenten:

1) als keynotes een openings- en een slotlezing

2) een thematisch centrale lijn zal worden gevormd door lezingen en workshops waarin resultaten van recent hoogwaardig vakdidactisch onderzoek op praktijkgerichte wijze worden doorgegeven aan het veld. Hiervoor zijn gericht sprekers/workshopleiders uitgenodigd.

3) in het programma is daarnaast veel ruimte gecreëerd voor eigen bijdrages van deelnemers. Aan alle collega’s is door middel van een Call for Papers de mogelijkheid geboden zelf een voorstel voor een bijdrage in te dienen, volgens het motto: Uit de praktijk – voor de praktijk! Het kan gaan om een geslaagde leseenheid, een voorbeeldig project of een inspirerend voorbeeld van best practice, gepresenteerd in de vorm van een presentatie, een lezing met discussie dan wel een workshop. Een accent kan hierbij worden gelegd op nieuwe en vernieuwende inzichten voor onderwijs in een hybride en/of digitale leeromgeving. De selectie van de voorstellen is geschied door het bestuur van het Niederlandistenverband in samenwerking met de collega’s van de Nederlandistik van de Universität Wien, die ook de organisatie ter plekke in handen hebben. Via de docentenplatforms zijn de collega's benaderd en uitgenodigd. Daarbij is ook de Call for Papers bekend gemaakt.

De pdf's van de handouts en presentaties zijn hier te vinden.

De bijeenkomst is financieel mede mogelijk gemaakt door de Taalunie, de Nederlandse ambassade en de Vlaamse Vertegenwoordiging te Wenen.